Arbeider

kaleidoskop

speilinger - forstyrret landskap

arkiv2

ornamentale konstruksjoner

flyktig topografi - Stavanger

flyktig topografi - Molde

referanse - Borgund vgs

referanse2 - Borgundhallen

tegn

kropp avtrykk

arkiv

tid

gjennomlyst

med tårer i nebbet

 

 

Info

om

cv

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsmykking Borgund vgs Bt3, Ålesund 2009. Samarbeid med Britt Sorte

Glass yttervegg ved hovedinngang.

 

Print med keramisk blekk på glass i kombinasjon med felt i farget glass

 
  
  
  
 

Verket består av en romlig komposisjon av kunstnerisk bearbeidete glassfelt, framstilt i en industriell prosess. Elementene er ordnet slik at verket som helhet tar rommets volum i besittelse - både i lengdeutstrekning og høyde - og vil oppleves samtidig både nært og på avstand fra ulike posisjoner etter hvert som man beveger seg i rommet. 

 

I en tid med strømmer av elektronisk kunnskap har vi ønsket å stoppe opp ved tegningen. Vi har valgt å bruke Dagny Tande Lieds inngående studier av planter fra Norsk Flora av Johannes Lied med tillatelse fra Naturhistorisk Museum i Oslo som forvaltere av opphavsretten. Motivene er kraftig forstørret og digitalt bearbeidet. Vi bruker tegninger av trivielle dagligdagse vekster. Men motivene oppleves abstrahert, målestokken er vanskelig å lese. Assosiasjoner til samlinger, systematisering, botanikk, tilfører bygget en leken, organisk dimensjon som samtidig er stram og underordnet den arkitektoniske rytmen.

 

Selve glassutsmykkingen er produsert ved Modum Glassverk og består av glassfelt der farget folie er laminert i glasset, kombinert med print direkte på glass med keramisk blekk som så er brent inn i glassflaten. Utsmykkingen er støttet av Koro.

 

 

© Copyright Anne Sara Loe