Arbeider

kaleidoskop

speilinger - forstyrret landskap

arkiv2

ornamentale konstruksjoner

flyktig topografi - Stavanger

flyktig topografi - Molde

referanse - Borgund vgs

referanse2 - Borgundhallen

tegn

kropp avtrykk

arkiv

tid

gjennomlyst

med tårer i nebbet

 

 

Info

om

cv

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er billedkunstner og arbeider innen ulike kunstneriske medier, de siste årene med hovedfokus på installasjon, tegning, foto og konstruerte digitale bilder. Jeg opplever at det å veksle mellom medier åpner blikket og utvider rammen for de ulike felt jeg beveger meg innenfor, og kanskje gir det nye og verdifulle perspektiver for de som ser det jeg lager. 

 

I arbeidet mitt utforsker jeg fysiske fenomener, geografiske og topografiske formasjoner og landskap, menneskets anatomi, organiske strukturer, og skaper en bildeverden i møtet mellom kunst og naturvitenskap. Jeg bruker vitenskapelig fotodokumentasjon og grafiske framstillinger som råmateriale, og arbeidene mine kan ha en dokumenterende karakter. Men metoden og målet mitt er ikke vitenskapelig. Drivkraften for meg har i flere år vært å undersøke usette og overraskende sammenhenger mellom livsformer på ulike nivå. Jeg er nysgjerrig på de visuelle mønstrene som oppstår i disse møtene.

 

Arbeidene mine kan oppleves som avstemt og harmoniske, men motivene lar seg ikke uten videre plassere, og tematikken åpner for spørsmål og ettertanke relatert til vår væren i verden. 

 

Prosjektene mine utføres både i to og tre dimensjoner - og i ulik skala. Enkeltarbeider og serier av objekt eller bilder utformes og komponeres med tanke på det aktuelle stedet og den arkitektoniske sammenhengen der prosjektene finner sted. Den romlige regien er i stor grad avgjørende i arbeidene, og en vesentlig del av den skapende virksomheten skjer i direkte dialog med stedet.

 

Arbeidsprosessen har flere faser. Jeg arbeider vekselvis intuitivt og systematisk til jeg finner det uttrykket jeg ønsker. Jeg fører prosessen delvis fram til ferdige arbeider, men ofte skjer ferdigstillingen av arbeidene i en gitt fysisk situasjon fram mot en konkret utstilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Anne Sara Loe