Arbeider

kaleidoskop

speilinger - forstyrret landskap

arkiv2

ornamentale konstruksjoner

flyktig topografi - Stavanger

flyktig topografi - Molde

referanse - Borgund vgs

referanse2 - Borgundhallen

tegn

kropp avtrykk

arkiv

tid

gjennomlyst

med tårer i nebbet

 

 

Info

om

cv

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestlandsutstillingen 2006

 

digitalprint, blandet teknikk

montasje av seks bilder

 

 

 

Jeg er opptatt av liv og eksistens Livet er sårbart, kroppen er sårbar.

 

Hva skjer når kroppen svikter, når du blir syk og trenger behandling? Leger og sykehus tar over ansvaret med medisiner, tester, prøver, analyser, CT - og MR maskiner, røntgenapparater og alt det som følger med det.

De nødvendige data blir nedtegnet og dokumentert.

Man blir avbildet innenfra på alle vis. Jeg er fascinert av den måten du da blir ”sett” på. Kroppens strukturer og indre lovmessigheter avdekkes. Bildene som oppstår synliggjør det usynlige, det hemmelige, - det som skal være skjult, eksponeres.

 

Jeg viser her en serie på 6 digitalt bearbeidete røntgenbilder/ egne foto med bakgrunn i disse refleksjonene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Anne Sara Loe