Arbeider

kaleidoskop

speilinger - forstyrret landskap

arkiv2

ornamentale konstruksjoner

flyktig topografi - Stavanger

flyktig topografi - Molde

referanse - Borgund vgs

referanse2 - Borgundhallen

tegn

kropp avtrykk

arkiv

tid

gjennomlyst

med tårer i nebbet

 

 

Info

om

cv

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn2, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal 2009

Anne Sara Loe og Helge Aarset

 

tegning på vegg

 

Helge Aarset arbeider med kart, studerer byer og landskap med utgangspunkt i kartet sin grafikk og Anne Sara Loe har i lengre tid arbeidet med bilder av strukturer og form på mikroorganismenivå. Her er tilsammen et spennende arbeidsfelt der naturgitte og menneskeskapte livsmønster møtes og ulike skalaer flettes sammen fra mikro- til makronivå,- mønstrene fra kartinformasjon møter mikroorganiske strukturer. 

 

Vi stiller sammen tegnede figurer av langsomt, plastisk formet natur, kultiverte landskap og øyeblikksmønster i organiske prosesser. Ved å ”zoome inn” og skalere ned forsøker vi å viske ut skalaforskjeller og bringe fram en samtale mellom spor av liv på ulike nivå. 

 

Prosessen er det mest interessante for oss, - leitinga i grunnmaterialet, utforsking med blikk og blyant. Det å improvisere i valg av utsnitt og sammenhenger og stoppe når strukturene trer klart fram og samtaler i den romlige situasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Anne Sara Loe